010 - 220 5087 info@erasmusuitvaart.nl

Nabestaandendesk ontzorgt

Na het overlijden van een dierbare moet er veel geregeld worden. Allereerst de uitvaart en daarna de praktische zaken rondom de erfenis, de woning, belastingen en het opzeggen of aanpassen van o.a. verzekeringen, abonnementen, etc. Tot op heden was de afwikkeling van...

Uitvaart op het water

Op of aan het water is alles anders. Zo ook een uitvaart. Intiem, sfeervol en persoonlijk. Een uitvaart op het water in Rotterdam is bijzonder en laat een onvergetelijke indruk achter. Een uitvaart op het water is een bijzondere gebeurtenis. Met de overledene in een...

Lichaamsdonatie

Wanneer iemands lichaam ter beschikking aan de wetenschap is gesteld Wanneer iemand overleden is en zijn of haar lichaam ter beschikking aan de wetenschap (lichaamsdonatie) heeft gesteld, kan het rouwproces voor de achtergebleven naasten anders dan gebruikelijk...

Multimedia, beelden zeggen soms meer dan woorden…

Een uitgelezen mogelijkheid om een uitvaart een persoonlijk karakter te geven is een fotopresentatie. Tegenwoordig zijn veel locaties (o.a. uitvaartcentra, begraafplaatsen, crematoria en kerken) uitgerust met apparatuur voor het vertonen van beeldmateriaal.  ...

Kinderen helpen bij verlies

Als één van je ouders vertelt dat hij of zij niet lang meer te leven heeft of als kinderen in hun omgeving te maken krijgen met een overlijden, hoe ga je daarmee om? Kinderen gaan heel anders met verlies om dan volwassenen. Het boekje ‘Kinderen helpen bij verlies’ is...

En wat doen we met de as? Van urn tot ballon…

Voor de bestemming van de as zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn misschien wel even zoveel aanbieders op dit gebied. Van sierurn tot ballonverstrooiing, van  urnentuin tot sieraad. Uiteraard kan de as ook thuis worden bewaard in iets geheel persoonlijks. In een...

Inkomsten- en Erfbelasting

Belastingen Na het overlijden van een naaste moet er ook op het gebied van belastingen één en ander worden afgewikkeld. Laat de overledene vermogen na (oa geldbedrag of ander financieel vermogen), dan moet er mogelijk erfbelasting worden betaald. Bovendien moet er...

aanleveren van rouwpost in het weekend en op feestdagen

Let op: Voor het aanleveren van rouwpost in het weekend is er een speciale regeling. U kunt een gratis ‘haalservice’ aanvragen. Uw rouwkaarten worden op maandag bezorgd. Maak gebruik van de verzamelenvelop voor rouwkaarten en rouwpostzegels zodat PostNL uw rouwpost...

Applaus bij afscheid – Ode aan de dode

Bij uitvaarten klinkt steeds vaker applaus. Niet alleen voor een mooie toespraak, maar ook voor de overledene zelf. Uit dankbaarheid en als laatste eerbetoon. Applaus (Latijn applaudere, slaan op, klappen), is een uiting van waardering waarbij de handen op elkaar...

Wanneer stel je een executeur aan en wat zijn de bevoegdheden?

Een executeur kan, in geval van een overlijden, vrij snel een aantal urgente zaken regelen. Hij kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap. Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om namens...

Boedelruiming, een huis vol verhalen

Het ruimen van de woning is één van de moeilijkste opgaven na een overlijden. Een huis vol verhalen Foto’ s, relikwieën, oud papier, je wordt geconfronteerd met alle zaken van je dierbare. Overigens kan het opruimen van een vertrouwde omgeving een hele positieve...

Uitvaartpolis zoek?

Je weet zeker dat je een levensverzekering hebt afgesloten. Maar de polis? Niet meer terug te vinden. Of je vader is overleden en je weet eigenlijk niet hoe hij het geregeld had. Je hoorde hem weleens over de verzekering, maar zijn polisblad zit niet in de map met...

Wegwijs in uitvaartverzekeringen

Met een uitvaartverzekering kunt u uzelf verzekeren tegen de financiële gevolgen van overlijden. Uit onderzoek blijkt dat consumenten verschillende redenen hebben om een uitvaartverzekering af te sluiten. Redenen kunnen zijn dat u uw nabestaanden niet wilt opzadelen...

Rouwstoet, van regels tot vlag

Het gebruik van herkenbare volgwagens bij begrafenissen en crematies neemt al jaren af. Hierdoor is de uitvaartstoet voor andere weggebruikers (deels) onherkenbaar. Om medeweggebruikers de mogelijkheid te bieden het nodige respect te tonen aan uitvaartstoeten is een...

Palliatieve sedatie, lijden verlichten met de dood tot gevolg

Er is veel te doen rondom het onderwerp van palliatieve sedatie. Bij palliatieve sedatie wordt een terminale patiënt tot zijn dood in slaap gehouden met medicijnen om zijn lijden te verlichten. Dit is een normale medische handeling en geen vorm van euthanasie en valt...

Praktisch naslagwerk ZorgenErna

Voor het afwikkelen van zaken na een overlijden zijn diverse naslagwerken beschikbaar o.a. het boekwerk ZorgenErna. U ontvangt bij de uitvaartbespreking een exemplaar met richtlijnen hoe zaken na een overlijden zo snel en prettig mogelijk afgehandeld kunnen worden....

Online gedenken

Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van het internet om lief, maar ook verdriet met elkaar te delen. Social Media heeft ook zijn intrede gedaan binnen de uitvaartzorg en naast de digitale rouwkaart is er ook een mogelijkheid tot het online condoleren en herinneren....

Sta eens stil bij ‘uw laatste reis’

In het dagelijks leven maken we bewuste keuzes en nemen beslissingen. Toch? Waarom dan niet als het gaat om uw ‘laatste reis’… Het is daarom raadzaam om bijtijds na te denken over bovenstaande stelling en vrijblijvend contact met mij op te nemen. Voor onafhankelijke...

Wat is de uiterste wettelijke termijn voor de uitvaart?

Na de wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging op 1 januari 2010 is de uiterste termijn tot de uitvaart verruimd. De wettelijke termijn van begraven of cremeren is de zesde werkdag na het overlijden. Deze verruiming van termijn maakt het voor nabestaanden mogelijk...

Digitale kennisgeving, E-rouwkaart en social media

Naast social media is ook de E-rouwkaart in opkomst, al zal die de traditionele rouwkaart voorlopig niet vervangen. Een digitale kaart als kennisgeving van het overlijden is niet zo persoonlijk als een originele rouwkaart maar heeft wel zo z’n voordelen. Flexibiliteit...