010 - 220 5087 info@erasmusuitvaart.nl

rouwvlag rouwstoet

Het gebruik van herkenbare volgwagens bij begrafenissen en crematies neemt al jaren af. Hierdoor is de uitvaartstoet voor andere weggebruikers (deels) onherkenbaar. Om medeweggebruikers de mogelijkheid te bieden het nodige respect te tonen aan uitvaartstoeten is een herkenningsteken ingevoerd en speelt ook een rol bij de verkeersveiligheid en de handhaving van het verbod op het doorsnijden van uitvaartstoeten.

Regels bij naderende rouwstoet
Het eerste voertuig van een rouwstoet valt niet onder de regeling en moet zich dus aan de normale voorrangsregels houden. Nadert u de volgauto’s van een rouwstoet, dan gelden de volgende regels:

  • Als weggebruiker moet u op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto’s van een rouwstoet. Het maakt niet uit van welke kant de rouwstoet komt, of de rouwstoet rechtdoor gaat of afslaat.
  • Wilt u als voetganger of als bestuurder van een gehandicaptenvoertuig bij een zebrapad oversteken, dan moet u een naderende rouwstoet voor laten gaan.
  • Wilt u als bestuurder van een autobus van een bushalte binnen de bebouwde kom wegrijden, dan moet u een officiële rouwstoet die van achteren nadert voor laten gaan. Buiten de bebouwde kom gold dit al.

Regels voor rouwstoet bij geen gelijkwaardige kruising
De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten. Daar gelden voor de rouwstoet de normale voorrangsregels.

Regeling voor welke rouwstoeten
De regeling geldt alleen als de motorvoertuigen van de rouwstoet, zowel begrafenisauto’s als particuliere volgauto’s, op de juiste manier voorzien zijn van de officiële vlaggen. De uitvaartondernemer deelt deze vlaggen uit.

Uitvaartondernemers zijn niet verplicht de officiële vlaggen te gebruiken. Een rouwstoet zonder officiële vlaggen valt niet onder de regeling en moet zich aan de normale voorrangsregels houden.

Officiële rouwstoetvlag
De officiële rouwstoetvlaggen moeten bevestigd worden aan de linkerzijde en rechterzijde van de voertuigen. De vlaggen zijn alleen toegestaan om de overledene naar zijn laatste rustplaats (begraafplaats of crematorium) te begeleiden.

Daarna gaan de vlaggen van de particuliere volgauto’s terug naar de uitvaartondernemer en worden de vlaggen op de begrafenisauto’s afgedekt. Vanaf dat moment gelden weer de normale voorrangsregels.

Rouwkoetsen en verkeersregels
Voor een uitvaartstoet met rouwkoetsen bestaan geen bijzondere verkeersregels. Een bestuurder van een rouwkoets, die deel uitmaakt van een uitvaartstoet, moet zich dus houden aan de normale verkeersregels.

Rouwstoet onderbroken
Het kan voorkomen dat een officiële rouwstoet tijdens het rijden in kleinere delen uiteen valt. Bijvoorbeeld doordat een aantal volgauto’s moet stoppen voor een rood verkeerslicht of voorrang moet verlenen aan verkeer op een voorrangsweg. Deze kleinere delen (voorzien van de officiële vlaggen) zijn ook weer een officiële rouwstoet die op gelijkwaardige kruispunten niet doorsneden mag worden. Dit betekent dat de volgauto’s van zo’n kleine rouwstoet op gelijkwaardige kruispunten voorrang hebben, ook als zij van links komen of afslaan. Het voorste voertuig van een dergelijke stoet moet zich – net als de lijkwagen – aan de normale voorrangsregels houden.