010 - 220 5087 info@erasmusuitvaart.nl

belasting uitvaart overlijden

Belastingen
Na het overlijden van een naaste moet er ook op het gebied van belastingen één en ander worden afgewikkeld. Laat de overledene vermogen na (oa geldbedrag of ander financieel vermogen), dan moet er mogelijk erfbelasting worden betaald. Bovendien moet er voor de overledene nog eenmalig een belastingaangifte gedaan worden bij de Belastingdienst.

Aangifte inkomstenbelasting overledene
Na aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand wordt automatisch de Belastingdienst ingelicht. Er moet nog eenmalig aangifte gedaan worden voor de inkomstenbelasting. Nabestaanden ontvangen hiervoor het zogenaamde F-formulier.

Voor het doen van de aangifte is het nodig om te weten wat het inkomen van de overledene was en wat zijn of haar eigen vermogen is. Na het volledig invullen, moet het F-formulier teruggestuurd worden naar de Belastingdienst. De aangifte moet ontvangen zijn door de Belastingdienst voor 1 mei van het jaar na het overlijden.

Erfbelasting
Wanneer een nabestaande een erfenis ontvangt, moet hier in de meeste gevallen erfbelasting over betaald worden. Bij een erfenis horen niet alleen bezittingen en vermogen, maar ook eventuele schulden. Daarom is het niet altijd vanzelfsprekend dat een nabestaande de erfenis accepteert.

Een erfenis mag geweigerd worden. Ook is het mogelijk om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit wil zeggen dat de erfenis alleen geaccepteerd wordt wanneer er geen schulden zijn. Bij beneficiair aanvaarden worden eerst alle schulden weggewerkt met het aanwezige vermogen en de aanwezige bezittingen. Wat overblijft wordt geërfd door de nabestaanden en verdeeld over de erfgenamen. Voor het beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de erfenis zijn wel strikte regels opgesteld.

De hoogte van de erfbelasting verschilt per geval. Onder andere de relatie tussen de overledene en de erfgenaam speelt hierbij een rol. In alle gevallen is er een vrijstelling aanwezig tot een bepaald bedrag.

Meer informatie over erven, inkomstenbelasting en erfbelasting op: www.belastingdienst.nl