010 - 220 5087 info@erasmusuitvaart.nl

agendaNa de wetswijziging van de Wet op de lijkbezorging op 1 januari 2010 is de uiterste termijn tot de uitvaart verruimd.

De wettelijke termijn van begraven of cremeren is de zesde werkdag na het overlijden.

Deze verruiming van termijn maakt het voor nabestaanden mogelijk om, zonder een eventuele uitstelverklaring, over een langere periode te beschikken om afscheid te nemen van de overledene en weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van de uitvaart.