Wanneer stel je een executeur aan en wat zijn de bevoegdheden?

testamentEen executeur kan, in geval van een overlijden, vrij snel een aantal urgente zaken regelen. Hij kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap. Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om namens de overledene en de erfgenamen de nalatenschap te behandelen. Hij voert de ‘laatste wil’ van de overledene uit.

Executeur benoemen
Wilt u een executeur benoemen, dan is het opstellen en het vastleggen van een testament noodzakelijk. Een testament moet u bij een notaris laten opmaken. Het is wellicht omslachtig voor u om zelf te moeten onderzoeken welke notaris het meest in aanmerking komt. Daarom doen wij u de suggestie om, op basis van goede ervaringen en samenwerking, in contact te treden met de door ons geselecteerde notaris.

Bevoegdheden executeur
Wat een executeur mag doen hangt van zijn taak af. De zogenoemde begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart. U kunt met de notaris bespreken welke taken u uw executeur wilt geven.

Wensen kenbaar maken
Voor een executeur is het goed te weten wat uw wensen omtrent uw uitvaart zijn. Leg bij voorkeur eea vast in een wilsverklaring. Denk ook aan het opstellen van een codicil.

Nadere toelichting betreffende executele en afwikkeling van nalatenschappen is terug te vinden op de www.novex-executeur.nl

Voor meer informatie:
ERASMUS UITVAART
Bel 010 – 220 5087

EU-dots