010 - 220 5087 info@erasmusuitvaart.nl

aanleveren van rouwpost in het weekend en op feestdagen

Let op: Voor het aanleveren van rouwpost in het weekend is er een speciale regeling. U kunt een gratis ‘haalservice’ aanvragen. Uw rouwkaarten worden op maandag bezorgd. Maak gebruik van de verzamelenvelop voor rouwkaarten en rouwpostzegels zodat PostNL uw rouwpost...

Applaus bij afscheid – Ode aan de dode

Bij uitvaarten klinkt steeds vaker applaus. Niet alleen voor een mooie toespraak, maar ook voor de overledene zelf. Uit dankbaarheid en als laatste eerbetoon. Applaus (Latijn applaudere, slaan op, klappen), is een uiting van waardering waarbij de handen op elkaar...

Boedelruiming, een huis vol verhalen

Het ruimen van de woning is één van de moeilijkste opgaven na een overlijden. Een huis vol verhalen Foto’ s, relikwieën, oud papier, je wordt geconfronteerd met alle zaken van je dierbare. Overigens kan het opruimen van een vertrouwde omgeving een hele positieve...

Wegwijs in uitvaartverzekeringen

Met een uitvaartverzekering kunt u uzelf verzekeren tegen de financiële gevolgen van overlijden. Uit onderzoek blijkt dat consumenten verschillende redenen hebben om een uitvaartverzekering af te sluiten. Redenen kunnen zijn dat u uw nabestaanden niet wilt opzadelen...

Rouwstoet, van regels tot vlag

Het gebruik van herkenbare volgwagens bij begrafenissen en crematies neemt al jaren af. Hierdoor is de uitvaartstoet voor andere weggebruikers (deels) onherkenbaar. Om medeweggebruikers de mogelijkheid te bieden het nodige respect te tonen aan uitvaartstoeten is een...