UITVAARTKOSTEN

Elke uitvaart is maatwerk, afhankelijk van uw wensen, benodigde faciliteiten en de (uren-) inzet.

Helderheid van zaken
Wij leveren geen pakketten maar maatwerk. Met andere woorden: u betaalt wat u van ons afneemt. Wij zijn een kleine, flexibele onderneming met ruime ervaring, zonder hoge overheadkosten.

Kostenindicatie
ERASMUS UITVAART werkt met een basistarief:

basisstarief crematie: € 1.575,00
basisstarief begrafenis: € 1.575,00

Hierin zijn een aantal zaken verwerkt, o.a.:

 • de bespreking, regeling, uitvoering en algehele begeleiding van de uitvaart
 • het maken van reserveringen
 • het vervullen van alle wettelijke formaliteiten
 • aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden
 • administratie-, porto-, kantoor- en reiskosten
 • naslagwerk voor praktische afwikkeling van zaken

Daarnaast worden alle overige en bijkomende kosten aan u doorberekend voor o.a.:

 • het overbrengen van de overledene
 • het verzorgen en kleden, eventuele cosmetische verzorging
 • het gebruik van mortuarium, huur rouwcentrum of thuisopbaring
 • laatste zorg door zorginstelling, verzorgingshuis of ziekenhuis
 • het bezorgen van een uitvaartkist
 • een uitvaartkist
 • rouwkaarten, liturgieën, dankbetuigingen, fotowerk
 • advertentie(s), online media
 • bloemen
 • het rouw- en eventueel personenvervoer
 • de locatie van de afscheidsplechtigheid en condoleance
 • de begrafenis- of crematiekosten
 • het inhuren en wachtloon van ondersteunend personeel, dragers en/of logistiek personeel
 • de catering, gebruik consumpties

Indicatief bedragen de uitvaartkosten van een crematie of een begrafenis tussen de € 5.000,00 en € 7.500,00. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij u oprecht adviseren en suggesties aandragen. Ook op financieel gebied.

Mochten er om welke reden dan ook onvoldoende financiële middelen zijn om te voorzien in de kosten van een eenvoudige uitvaart, wij denken graag met u mee en kunnen in goed overleg zoeken naar een passende oplossing.

Duidelijke afspraken
Zo snel mogelijk na ons eerste contact geven wij u een inzicht in de te verwachten kosten van de uitvaart. U ontvangt een kostenbegroting en het daarbij behorende uitvaartoverzicht met de gemaakte afspraken.

Definitieve uitvaartkosten
De opgemaakte kostenbegroting is gebaseerd op de gemaakte afspraken en wensen tijdens de uitvaartbespreking. Indien deze worden aangepast heeft dat ook consequenties voor de uiteindelijke rekening. De definitieve uitvaartkosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie; dat geldt in het bijzonder voor prijzen die naar gebruik (bv. consumpties) of tijdsduur worden berekend (bv. huur accommodatie, personeel, vervoer)

Vrijstelling van btw
Een aantal diensten zijn conform artikel 11.1.h., van de wet op de omzetbelasting, vrijgesteld van btw.

Voor meer informatie:
ERASMUS UITVAART
Bel 010 – 220 5087

EU-dots