IN GEVAL VAN OVERLIJDEN

Bel of raadpleeg (huis)arts
In geval van een overlijden in een woonhuis dient u direct de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Uitvaart- of begrafenispolis aanwezig?
Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering is afgesloten. U bent vrij een keuze te maken voor een uitvaartonderneming, ongeacht waar u verzekerd bent. Vraag in geval van een naturaverzekering wel vooraf naar de voorwaarden.

Testament of wilsverklaring?
Ga na of er een testament of een wilsverklaring is. Mogelijk dat daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen zijn betreffende de uitvaart.

Neem contact op met
ERASMUS UITVAART
Bel 010 – 220 5087

Klaarleggen (indien aanwezig of van toepassing)
Ter voorbereiding op de verzorging, overbrenging en uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken op voorhand klaarleggen of opzoeken:

  • legitimatiebewijs overledene
  • legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
  • trouwboekje of partnerregistratie
  • adressenlijst
  • tekst en foto/afbeelding rouwkaart
  • gewenste kleding voor de overledene
  • uitvaartpolissen