BEGRAVEN

In Rotterdam en omstreken zijn meerdere begraafplaatsen, allen met eigen bepalingen, tarieven en mogelijkheden vastgelegd in een verordening. Er zijn gemeentelijke begraafplaatsen, begraafplaatsen in bezit van een kerkgenootschap of particulier.

Soorten graven
Tijdens de uitvaartbespreking wordt ook besproken in wat voor soort graf de overledene begraven gaat worden. U kunt hierbij kiezen uit een algemeen graf, een particulier graf, een koopgraf. Ook bovengronds begraven behoort tegenwoordig tot de mogelijkheden.

Algemeen (gemeenschappelijk) graf
Een algemeen graf is een grafruimte waarin meerdere overledenen worden begraven. Wie dat zijn, bepaalt uitsluitend de beheerder van de begraafplaats. De overledenen zijn dan ook vrijwel nooit familie van elkaar. De graftermijn van deze graven is, na het verlopen hiervan, niet te verlengen. Het plaatsen van een gedenksteen op een algemeen graf is vrijwel altijd gebonden aan vaste maten.

Particulier (eigen) graf
Een particulier graf (ook wel eigen- of familiegraf genoemd) is een grafruimte waarop een uitsluitend recht geldt. Deze graven kunnen uitgegeven worden voor het begraven van één of meerdere overledenen. De rechthebbende op dit graf bepaalt dan ook wie daarin begraven wordt. Veelal worden deze graven gehuurd voor personen die bij elkaar begraven willen worden. De graftermijn van deze graven is, na het verlopen hiervan, in de meeste gevallen steeds met vijf of tien jaar te verlengen.

Het plaatsen van een gedenksteen op een particulier graf geeft u meer vrijheid wat betreft de maten van de gedenksteen, zij het dat de begraafplaatsen wel minimale en maximale afmetingen voorschrijven.

Koopgraf
Een koopgraf is een grafruimte welke voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven. Men spreekt hier ook wel over een bijzonder graf. Het graf wordt eigendom van de koper en zijn/haar erfgenamen. Dit soort graven wordt echter nog maar op een beperkt aantal begraafplaatsen in Nederland uitgegeven.

BEGRAAFPLAATSEN IN DE REGIO ROTTERDAM EN OMSTREKEN