INFORMATIE

Hieronder vindt u een aantal handige bestanden met nuttige informatie, tips en voorbeelden:

Wilsverklaring | Uitvaartwensen
In een wilsverklaring kunt u in grote lijnen of zeer gedetailleerd aangeven hoe u uw uitvaart wilt laten verlopen. U kunt dat doen door een wilsverklaring in te vullen en te bewaren bij uw persoonlijke bescheiden. Klik hier

Erasmus Uitvaart Bewaarkaart
Op de bewaarkaart van ERASMUS UITVAART staat stap voor stap wat u kunt doen als u geconfronteerd wordt met een overlijden. Ter voorbereiding op de uitvaartbespreking kunt u aan de hand van een checklist de navolgende zaken op voorhand klaarleggen of regelen. Praktische en handige tips om in geval van een overlijden te kunnen handelen. Klik hier

Voorbeeldteksten kennisgeving, rouwkaart en dankbetuiging
Suggesties en voorbeelden om de juiste woorden te vinden om kennis te geven van een overlijden. Aanhefteksten, gedichten, maar ook teksten om dank te betuigen. Klik hier