INFORMATIE

Hieronder vindt u een aantal handige bestanden met nuttige informatie, tips en voorbeelden:

Wilsverklaring | Uitvaartwensen
In een wilsverklaring kunt u in grote lijnen of zeer gedetailleerd aangeven hoe u uw uitvaart wilt laten verlopen. U kunt dat doen door een wilsverklaring in te vullen en te bewaren bij uw persoonlijke bescheiden.

Erasmus Uitvaart bewaarkaart
Op de bewaarkaart van ERASMUS UITVAART staat stap voor stap wat u kunt doen als u geconfronteerd wordt met een overlijden. Ter voorbereiding op de uitvaartbespreking kunt u aan de hand van een checklist de navolgende zaken op voorhand klaarleggen of regelen. Praktische en handige tips om in geval van een overlijden te kunnen handelen.

Voor meer informatie:
ERASMUS UITVAART
Bel 010 – 220 5087

EU-dots