Digitale Nazorg na overlijden

In toenemende mate worden nabestaanden naast de zakelijke afwikkeling van een overlijden ook geconfronteerd met een nieuw fenomeen: de afwikkelingen op digitaal gebied.

i-Finish Digitale Nazorg geeft na een overlijden antwoord op alle vragen op digitaal gebied en biedt daarnaast een opzegdienst

Van het toegankelijk maken van allerlei soorten gegevens uit computers, laptops, tablets en telefoons tot het opzeggen van social media en online diensten en datarecovery.

Digitale persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie van de overledene is vaak opgeslagen op deze gegevensdragers. Denk aan digitale administratie, e-mail(adressen), foto’s, muziek en filmbestanden, maar ook sms-berichten of chatbestanden zoals WhatsApp.

Sociale media en online diensten
De overledene kan ook gebruik hebben gemaakt van social media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en heeft misschien zelfs een eigen webpagina. De kans is groot dat er sprake is van nog lopende (betaalde) abonnementen bij online (opslag)diensten zoals Dropbox, Google Drive, Spotify, Netflix, iCloud, et cetera. Wilt u de gegevens in dat geval kunnen inzien of erover kunnen beschikken, of wenst u ze juist te beëindigen? Hoe moet u dat doen, op welke wijze en bij wie?

Toegang tot apparatuur
Vaak is het moeilijk voor nabestaanden om toegang tot al die digitale informatie te krijgen door het ontbreken van wachtwoorden van dergelijke diensten of de gebruikte computer(s). Bij mobiele telefoons en tablets ontbreken bijvoorbeeld pin- of toestelcodes waardoor deze apparatuur én informatie niet meer toegankelijk is. Eigenlijk allemaal zaken waar de nabestaanden zich niet direct mee willen of kunnen bezighouden. Gewoon omdat men daar de tijd, kennis of simpelweg de techniek en apparatuur niet voor heeft.

Professionals van Digitale Nazorg
Dan is het goed om te weten dat u een beroep kunt doen op de professionals van Digitale Nazorg.

Voor meer informatie:
ERASMUS UITVAART
Bel 010 – 220 5087

EU-dots