VOORZORG

Voorbespreking
Nadenken over uw uitvaart of die van een naast familielid. Steeds meer mensen staan er voor hun overlijden al bij stil hoe ze één en ander vorm willen (laten) geven. Om wensen en voorwaarden alvast kenbaar te maken is een voorbespreking aan te bevelen. Daarin komen alle facetten van de uitvaart aan bod.

Wilsverklaring, uw uitvaartwensen…
In een wilsverklaring kunt u in grote lijnen of zeer gedetailleerd aangeven hoe u uw uitvaart wilt laten verlopen. U kunt dat doen door een wilsverklaring in te vullen en te bewaren bij uw persoonlijke bescheiden. Ook is het mogelijk dat ik bij u langs kom om in een persoonlijk gesprek uw wensen tot in de kleinste details met u door te nemen en vast te leggen.

Een wilsverklaring draagt er mede toe bij dat speciale wensen van de overledene goed worden uitgevoerd. Zoals het karakter van de uitvaart, de vervaardiging van een bijzondere kist, een adressenlijst en uw wensen met betrekking tot het drukwerk en de advertentie.

Kostenindicatie
Een goed verzorgde uitvaart brengt kosten met zich mee. Voor een uitvaart betaald u al gauw zo’n € 5.000,- en de kosten lopen op naarmate u meer faciliteiten wenst zoals volgauto’s, een andere kist, condoléancebezoek, een kerkelijke uitvaart, rouwkaarten, advertenties, speciale consumpties na afloop van de uitvaart enzovoort. Ook de kosten van een eigen graf kunnen de totale uitvaartkosten flink op laten lopen. Het is daarom aanbevelenswaardig om u van te voren rekenschap te geven van de kosten. Wanneer u wilt weten wat een uitvaart kost, adviseer ik u contact met mij op te nemen. Aan de hand van uw wensen en mijn expertise kom ik tot een voor u acceptabele prijsstelling. Zo voorkomt u later verrassingen.

zorg, advies en ondersteuning