ADVIES

Uw wensen centraal
Vanzelfsprekend staan uw persoonlijke wensen centraal. Ik kan beoordelen of de door u kenbaar gemaakte wensen ook daadwerkelijk verwezenlijkt kunnen worden rekening houdend met bestaande wetgeving. Ook ken ik per locatie de mogelijkheden. En dat geldt uiteraard ook voor elk ander aspect van de uitvaart.

Eigen invulling en bijdrage nabestaanden
Nabestaanden kunnen op verschillende manieren een actieve rol spelen bij de uitvaart. Bijvoorbeeld door het helpen bij de laatste verzorging, het dragen van de kist, het ontsteken van kaarsen of het houden van een toespraak. Door het leveren van een persoonlijke bijdrage voelen nabestaanden zich meer betrokken bij de uitvaart.

De balans tussen wensen, mogelijkheden en budget
Dagelijks stellen vrienden, kennissen en cliënten uiteenlopende vragen over mijn vakgebied. Met name vragen betreffende de mogelijkheden en uitvaartkosten.

Steevast is mijn antwoord dat het één samen hangt met het ander. Inzicht in kosten kun je enkel goed in kaart brengen als je duidelijkheid schept wat je wensen zijn binnen de mogelijkheden die geboden worden;

ofwel de balans tussen:

Wensen – Mogelijkheden – Budget

Je kunt nog zoveel wensen hebben, als je budget het niet toelaat om die wensen te verwezenlijken dien je één van de twee bij te stellen. Daarnaast rekening houdend met de mogelijkheden.

Vooraf voorlichting en advies
Het is daarom raadzaam om bijtijds na te denken over bovenstaande stelling en vrijblijvend contact met mij op te nemen. Voor onafhankelijke voorlichting en advies kunt u rekenen op mijn expertise.

zorg, advies en ondersteuning