GEDENKEN

‘Gedenken’ is meer dan denken aan, zich herinneren; gedenken heeft te maken met verleden, heden en toekomst. Gedenken is het weer in het heden halen van wat vroeger gebeurd is, op zo’n manier dat het een plaats krijgt in ons leven nu.

Denken, het grondwoord toch ook van gedenken en herdenken, dat is: het verstand gebruiken. Dat is kennen, weten. In dit verband is het wellicht beter om te spreken van ‘gevoelen’ en ‘hervoelen’.

Gedachten schieten te kort; niet zo zeer woorden, want als dat zo zou zijn, dan hadden we geen aankomst, dan was er slechts dood spoor. Beelden, woorden, muziek, mogelijkheden om te voelen, te ‘hervoelen’, te beleven.

Herinneringen in beeld
Er zijn allerlei mogelijkheden om de overledene, een dierbare, te gedenken. Een persoonlijk gedenkteken als grafbedekking, een bijzondere urn, kunstwerk of het laten maken van een persoonlijk sieraad waarin een deel van de as is verwerkt. Een andere mogelijkheid is het vastleggen van de uitvaart in beeld en geluid. En zo is er heden ten dagen nog veel meer mogelijk. Denk ook aan bijvoorbeeld een herdenkingssite op internet.

Samen gedenken
Jaarlijkse momenten van gedenken en herdenken zijn er vanuit het verleden ontstaan en geven ons houvast. Het gezamenlijk bijwonen van een herdenkingsbijeenkomst, oa met Allerzielen, wereldlichtjesdag of kerst: in heel Nederland vindt dit plaats. Daarnaast is er uiteraard alle ruimte om in de beslotenheid van nabestaanden te herdenken en te gedenken.

Als je herdenkt, vergeet je niet, juist niet…