OVER ERASMUS

Erasmus als naamgever
Overal ter wereld – en vooral in Rotterdam – wordt de naam Erasmus als internationaal symbool gebruikt voor onderwijs, tolerantie en cultuur. De Universiteit en het Medisch Centrum zijn de bekendste.

Niet alle verwijzingen naar Erasmus hebben direct met onderwijs of tolerantie te maken.

In Rotterdam zijn naar Erasmus genoemd: de Erasmusbrug, straten, diverse bedrijven en instanties en sinds begin 2011 ook de uitvaartzorg…

ERASMUS UITVAART
zorg, advies en ondersteuning
rondom overlijden en uitvaart

Erasmus als inspirator
‘In mijn werk als uitvaartverzorger richt ik mij op Rotterdam en omstreken. Ik wilde met de naam van mijn onderneming bewust verwijzen naar de stad. De filosoof en humanist Erasmus is onlosmakelijk verbonden met Rotterdam. Erasmus heeft veel over de dood geschreven. Hij heeft bijvoorbeeld op verzoek van een Engelse edelman een boekje gepubliceerd over hoe je je moet voorbereiden op de dood. De vertaler A.J. van der Laan legt uit dat Erasmus in Voorbereiding op de dood de nadruk legt op het leven dat voorafgaat aan de dood, en niet zozeer op de dood zelf. Zo maakt Erasmus de kunst van het sterven tot de kunst van het leven. Dat vind ik mooi.’

Uitvaartverzorging met een Rotterdams accent!
‘De persoon Erasmus is de afgelopen jaren steeds meer voor me gaan betekenen. Zijn visie en gedachtegoed spreken mij persoonlijk enorm aan. Maar zijn link met Rotterdam staat in de naamgeving voorop. Ik ben een “ras-Rotterdammer” en bied uitvaartzorg met een Rotterdams accent – letterlijk en figuurlijk.’

Onder de handelsnaam ERASMUS UITVAART verlenen wij, in samenwerking met een aantal gerenommeerde toeleveranciers en ondernemers in de uitvaartbranche, onze diensten aan particulieren in de regio Rotterdam en omstreken. Een vertrouwd ‘Rotterdams’ gezicht in uw omgeving!

Erasmus Uitvaart staat voor keuzevrijheid, persoonlijke en betaalbare uitvaartzorg!

Voor meer informatie:
ERASMUS UITVAART
Bel 010 – 220 5087