Aangifte van overlijden, ook om zelf te doen!

aangifte van overlijdenAangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartverzorger de aangifte bij de gemeente.

Zelf aangifte doen, waarom niet?
Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

Wat heeft u nodig?
Voor het doen van aangifte van overlijden heeft u de volgende bescheiden nodig:

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden (A-verklaring)
  • verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)

Maak (online) een afspraak bij het gemeentehuis of stadskantoor in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Meld u op de datum en het tijdstip van uw afspraak aan via de informatiezuil in het gemeentehuis. Is er op korte termijn geen datum beschikbaar? Neem dan telefonisch contact op, dan wordt u in geval van overlijden veelal met voorrang geholpen.

Akte van overlijden en verlof voor de uitvaart
Het is raadzaam om zsm aangifte van overlijden te doen om in het bezit te komen van het uittreksel uit de akte van overlijden. Daarnaast wordt ook het verlof tot begraven of crematie afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het verlof is noodzakelijk om de begrafenis of de crematie te doen plaatsvinden (de uitvaartverzorger zal het verlof bij het crematorium of begraafplaats afgeven bij de ‘overdracht’ van de overledene).

Wettelijke termijn voor de uitvaart
De wettelijke termijn van begraven of cremeren is de zesde werkdag na het overlijden (de dag van overlijden wordt hierbij dus niet meegeteld).

Deze verruiming van termijn maakt het voor nabestaanden mogelijk om, zonder een eventuele uitstelverklaring, over een langere periode te beschikken om afscheid te nemen van de overledene en weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van de uitvaart.

Voor meer informatie:
ERASMUS UITVAART
Bel 010 – 220 5087

EU-dots